Matematika I,část I Soustava lineárních rovnic

Matematika I,část I Soustava lineárních rovnic Výklad Gaussova eliminační metoda řešení soustav lineárních rovnic Předpokládejme, že matice A′|B ...

RNDr. Vojtěch Ullmann: Radioisotopová scintigrafie

Terminologická poznámka: Výstižnější název gamagrafie (zobrazování pomocí záření gama) se bohužel používá poměrně zřídka; převládl méně ...

Mathematica - fórum

Mathematica - fórum. Materiály. Pokud nevlastníte Mathematicu, tak nezoufejte, můžete si alespoň skripty prohlédnout v programu: Mathematica Player

Úvod do numerických metod

Numerické metody. Pavel Kocur. Numerické metody. Řešení nelineárních rovnic. Grafické metody řešení nelineárních rovnic. Metoda půlení intervalu ...

Geometrie/Úvod do křivek – Wikiknihy

Úvod do křivek Popis . Jedním z klíčových problémů počítačové vědy je vstup dat. Cesty, jimiž se data do počítačů mohou dostat, jsou v zásadě dvě.

Úvod do MATLABu - Department of Cybernetics

Skaláry. Skalár je pro MATLAB matice velikosti 1x1: s = 1 s = 1 Jak jste si jistě všimli, došlo též k výpisu výsledku. Ten lze potlačit uvedením ...

Soustavy rovnic—

Proto musíme nejprve aplikovat nějaké úpravy. Budeme se snažit nechat „zmizet“ proměnnou y. K tomu potřebujeme, aby se koeficient před y v obou rovnic ...

Sbírka příkladů z matematiky

Vítejte ve sbírce příkladů z matematiky. SbírkaPříkladů.eu je projekt otevřený všem příznivcům matematiky. Veškeré matematické příklady zde jsou ...

MATEMATICKÉ POJMY

A : abakus:řec. deska pokrytá prachem (pův. význam slova); typ historického počítadla, určené k jednoduchým matematickým operacím; byla používána již ...

Lineární zobrazení – Wikipedie

Některým třídám lineárních zobrazení se dá dát přímá grafická interpretace. Lineární zobrazení umožňuje popsat rotace, zvětšování ...

Matematika online -řešené příklady z matematiky a vzorce

- online výuka matematiky, chemie a fyziky ... Příklady na přání! Vymýšlet zadání příkladů dá někdy pořádně zabrat.

Inverzní matice —

Inverzní matice je matice, která je definovaná na čtvercových regulárních maticích. Při součinu matice a její inverzní matice pak dostaneme jednotkovou ...