Pomůcky pro určování minerálů v přírodě

4. trigonální (klencová) soustava Tři stejně dlouhé osy osního kříže leží v jedné rovině a protínají se pod úhlem 120°, ne však uprostřed osy. Čtvrtá (

Drahé kameny

Složení: Soustava: trigonalni Tvar krystalu: prizmaticky Štěpnost: nedokonala Tvrdost: 7,5 Hustota: 3,0 - 3,1 Transparence: pruhledny.

Krystal - Geologická encyklopedie

trigonální, romboedrická) - stejné uspořádání os jako u soustavy šesterečné, avšak nižší souměrnost; klencová soustava bývá někdy spojována se.

Eluc

. krystal hexagonální má symetrii šestinásobnou. V hexagonální soustavě krystaluje například beryl a apatit. V trigonální soustavě pak krystaluje např. kalcit

Krystalová soustava - Krystalová soustava

Šesterečná (hexagonální) Unikátní, o něco symetričtější případ trigonální soustavy. má kromě tří základních pasných os ještě tři vedlejší, které leží mezi nimi.

Systematická Mineralogie

Trigonální soustava krystaly velmi hojné, často hojnoploché, klence, skalenoedry, zrnité agr.

Struktur_krystal, G1061 - Mineralogie I - MU - Přírodovědecká...

hexagonální soustavu je charakteristická přítomnost šestičetných rotačních a inverzních os, pro trigonální soustavu jsou.

Obecná mineralogie

soustava, 7 - kubická soustava. Primitivní buňka trigonální soustavy je označena písmenem R

Krystalografická soustava | QuickiWiki

Klencová soustava bývá někdy pro zjednodušení řazena do šesterečné soustavy. Tyto soustavy mají stejný typ osního kříže a liší se četností svislé osy. Tři

Růženín – Wikipedie

Vzhled [editovat | editovat zdroj] Růžový nebo broskvově zbarvený křemen se nazývá růženín a je používán hlavně pro svou ozdobnou řezbu.

KRYSTALOVÉ SOUSTAVY - Minerály a lokality - osobní stránky ...

Krystalové soustavy . Krystalové soustavy , skupiny krystalů s příbuznou souměrností a stejným typem osního kříže. Rozlišuje se sedm krystalových soustav:

O Kremeni

Tvrdost: 7 podle Mohse Hustota: 2,65 g/cm3 Index lomu: Ne = 1,56 No = 1,54 Dvojlom: 0,009 Krystalografická soustava: trigonální a hexagonální*)